Site Logo

پیوست فناوری

امضا قرار داد scaled 1

شرکت نگاتا از معدود مراجع موجود در کشور در زمینه تدوین و اجرایی­سازی پیوست فناوری برای طرح ­های بین المللی است. این موضوع به ویژه در مگاپروژه­ها از زمینه­ های اصلی تخصصی شرکت نگاتا است. مگاپروژه­ های شهری به ویژه قراردادهایی که در آن شرکای بین المللی حضور جدی دارند، از منظر حجم قرارداد، پیچیدگی در مدیریت و عوامل تأثیرگذار حائز اهمیت فوق­العاده­ای هستند. نگاهی به تجارب بین ­المللی موفق حاکی از آن است که کشورهای تازه صنعتی شده چنین قراردادهایی را فرصتی بی­نظیر برای اکتساب فناوری و توانمندسازی بومی قلمداد کرده و در آرایش تیم ­های داخلی برای نیل به این هدف کوشش نموده ­اند.

تدوین و اجرایی­سازی بیش از 5 پروژه در زمینه پیوست فناوری و در بخش های مختلف صنعتی از افتخارات شرکت نگاتا است.

در صورت تمایل به همکاری در پروژه های پیوست فناوری با ما تماس بگیرید.

به اشتراک بگذارید :

به کمک ما نیاز دارید؟

در هر زمان با تیم نگاتا در تماس باشید