Site Logo

پلتفرم کنترل پروژه

بدون داشتن برنامه عملیاتی نمی توان حجم گسترده پروژه هایی در دست اقدام دانشگاه ها را مدیریت نمود. پلتفرم کنترل پروژه شرکت دانش‌بنیان نگاتا به دانشگاه کمک می‌کند تا روند پیشرفت هر یک از پروژه‌های در دست اقدام را از منظر مالی و فرآیندی تحت نظارت قرار دهد

به اشتراک بگذارید :

به کمک ما نیاز دارید؟

در هر زمان با تیم نگاتا در تماس باشید