امر تجاری‌سازی فناوری بالاخص زمانی که یک طرف قرارداد دانشگاه‌ها باشند امر پیچیده و حساسی است. شرکت دانش‌بنیان نگاتا تلاش نموده تا با طراحی یک پلتفرم اختصاصی کنترل پروژه که کاملا بر مبنای نیازها و فرهنگ سازمانی موجود در کشور توسعه پیدا کرده، انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت را تسهیل نموده و قدم به قدم بر چگونگی پیاده‌سازی قراردادهای صنعت و دانشگاه نظارت نماید. به گواه آمار و ارقام، استقرار پلتفرم کنترل پروژه نگاتا در ذیل مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر سبب شده تا پروژه‌های در دست اقدام با سرعت و کیفیت بهتری به خروجی‌های مطلوب ذکر شده در متن قراردادها برسند که طبعا رضایت صنایع و دانشگاه را به همراه داشته‌ است.