شرکت نگاتا توانسته تا با استفاده از مهارت و توانایی خود در مذاکرات و ایجاد شبکه های ارتباطی، در راستای پیشبرد مشاوره و پیشنهادات مدیریتی برای مشتریان خود علی الخصوص مدیران سازمان های سرآمد کشور گامی مفید برداشته و آن ها را به سمت موفقیت سازمانی هر چه بیشتر خود سوق دهد. خدمات مشاور مدیریتی شرکت نگاتا شامل بخش های زیر است:    
 • خدمات استراتژی شامل:
 • آنالیز استراتژی سازمان
 • تدوین، اجرا و ارزیابی مدل های استراتژی سازمان با استفاده از جدیدترین متدهای استراتژی سازمانی
 • مذاکرات تجاری
 • پیشنهادات استراتژیکی و راهبردی به سازمان ها
 • آنالیز SWOT و تحلیل Go or Not Go
 • خدمات منابع انسانی سازمان شامل:
 • پشتیبانی استخدام و تامین نیروی انسانی
 • تنظیم قردادهای استخدامی
 • تجزیه و تحلیل شغل
 • اجرای طرح ارزیابی عملکرد سازمانی
 • آموزش های حرفه ای
 • خدمات ساختار سازمانی شامل:
  • طراحی مدل های ساختار سازمانی
  • بررسی مدل های ساختار سازمانی