Site Logo

اولویت گذاری فناوری های کلیدی هواپیمایی مسافری برد متوسط

ویژگی­ های مربوط به رژیم­­ های فناورانه و بازار هواپیماهای مسافری تدوین استراتژی توسعه فناوری­ ها را ایجاب می­ کند. استراتژی توسعه فناوری­ ها، به تبع استراتژی توسعه صنعت هواپیماسازی را بدنبال خواهد داشت. در استراتژی توسعه صنعت هواپیمایی باید از یک طرف پیش ­بینی روندهای جهانی و رصد فناوری­ های نوظهور و از طرف دیگر تعامل تنگاتنگ با نهادهای نقش آفرین داخلی تحت چتر حمایتی سیاستی و مالی دولت  مدنظر قرار گیرند. از طرفی ساختار خاص صنعت هواپیماسازی و نوع نقش­ آفرینان داخلی انعکاس دهنده الزام تدوین استراتژی ­ها با فرآیندهای علمی سیاست­گذاری است به نحوی که اجماع ملی برای نیل به اهداف حاصل شود. علاوه بر این از آن­جا که هواپیمای مسافری یک محصول سیستماتیک پیچیده (CoPSاست، شناسایی کامل و دقیق فناوری های کلیدی و شیوه مدیریت آن امری دشوار، پیچیده و زمان­ بر به شمار می رود و تحقق این هدف مستلزم وجود یک نگاه کلان و نظام­ مند در همه سطوح می باشد؛ فلذا وجود نقشه­ راه برای ایجاد اهداف، سیاست ها و راهبرد­هایی روشن برای حرکت در این مسیر کاملا ضروری است.

هدف اصلی این طرح تدوین “شناسایی و اولویت­ گذاری فناوری­­های هواپیماهای مسافری کلاس برد متوسط” بود.

photo 2016 05 25 07 02 36
23

در این پروژه ملی، شرکت نگاتا مجری طرح شناسایی و اولویت گذاری (Setting Priority) فناوری های هواپیمایی مسافری در کشور بود وذینفعان مختلف کشور مشارکت نمودند. متدولوژی تدوین شده توسط شرکت نگاتا ، به عنوان یکی از راه حل های نوآورانه برای مدیریت سیستم های پیچیده در کشور مورد ارجاع نهادهای مختلف قرار می گیرد. پرژه مذکور از نظر میزان و تنوع مشارکت نقش آفرینان و پیچیدگی های مدیریتی ، یکی از پروژه های افتخارآمیز شرکت نگاتا در اثبات توانمندی های متخصصین کشور است.

به اشتراک بگذارید :

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

به کمک ما نیاز دارید؟

در هر زمان با تیم نگاتا در تماس باشید