Site Logo

شرکت هلیکوپتری آوا سلامت

شرح پروژه آواسلامت

یکی از مهمترین پروژه های انجام شده توسط شرکت نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر(نگاتا) مربوط به پروژه تدوین فرایندهای سازمانی و شرح مشاغل سازمانی شرکت هلیکوپتری آواسلامت است. این پروژه از اردیبهشت ماه سال جاری شروع و در یک بازه شش ماهه به پایان رسید بخش های مختلف این پروژه به شرح زیر می باشد:

background3
  • شرح مشاغل سازمانی و طراحی مجدد ساختار

در این بخش از پروژه پس از آسیب شناسی شرکت بوسیله تحقیقات میدانی ، مصاحبه با بخش های مختلف و دریافت اطلاعات خام اولیه از بخش های مختلف در یک برنامه ریزی جامع و بر اساس متدولوژی های استاندارد و تایید شده، مشاغل و پست های سازمانی فنی و ستادی و همچنین ساختار و چارت سازمانی این شرکت در جهت تخصیص مناسب و کارای منابع مورد تغییر و تحول قرار گرفت.

  • فرایندهای سازمانی

یکی از معیارهای مهم نشان دهنده سلامت عملکرد یک سازمان است توجه ویژه به فرایندهای سازمانی است. تجربه ثابت کرده است سازمان های فرایند محور به بهترین شکل اثربخشی و کارایی را در سازمان بالا می برند، شرکت هلیکوپتری آواسلامت با توجه به ماهیت کار اورژانس هوایی نیازمند اصلاح و تدوین فرایندهای مدیریتی، محوری و پشتیبانی خود بود و این مهم در طی این پروژه به تحقق پیوست و در این راستا شرکت نگاتا بررسی و اصلاح وضع موجود فرایندها با استفاده از استانداردهای موجود فرایندهای شرکت هلیکوپتری آواسلامت را به انجام رسانید.

  • سیستم جذب و استخدام

از جمله قدم های خوبی که در خلال این پروژه برداشته شد ، متحول کردن سیستم جذب و استخدام شرکت آواسلامت و تغییر رویکرد آن بر اساس شایستگی ، تطابق شغلی و شخصیتی در سیستم جذب و استخدام در این شرکت بود. در این بخش از پروژه سیستم جذب و استخدام در قالب آیین نامه ، فرم های مربوطه و فرایند اصلاح شده به صورت کامل انجام شده و جهت اجرا به شرکت هلیکوپتری آواسلامت تحویل داده شد.

img19
  • سیستم ارزیابی عملکرد

بخش دیگری از پروژه به تدوین و استقرار  سیستم ارزیابی عملکرد پرداخته شد در این بخش با تهیه روش های اجرایی ، سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس شایستگی ها و معیارهای مشخص در قالب فرم ها ، آیین نامه و  فرایند مربوطه تدوین شد.

  • سیستم حقوق و دستمزد

شاید چالشی ترین موضوعی که شرکت نگاتا در خلال این پروژه به خوبی به انجام رسانید مباحث مرتبط با حقوق و دستمزد و تدوین مناسب این زیرسیستم  جهت اعمال در شرکت آواسلامت بود. پس از بررسی های دقیق و با در نظر گرفتن جوانب مختلف و رعایت الزامات قانونی و.. یک سیستم جامع حقوق و دستمزد برای کارکنان شرکت تدوین شد و مبنای کار جهت پرداخت و جبران خدمات قرار گرفت به طوریکه در این راستا توجه به بحث عملکرد و خروجی محور بودن مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

به اشتراک بگذارید :

به کمک ما نیاز دارید؟

در هر زمان با تیم نگاتا در تماس باشید